ابعاد سنگ تراورتن

ابعاد سنگ تراورتن

تعیین ابعاد سنگ تراورتن به صورت استاندارد سنگ تراورتن یکی از سنگ های آهکی استخراج شده از دل کوه می باشد که این فرآیند با توجه به شرایط زیست محیطی هر منطقه به روش‌ های گوناگون انجام می شود. سپس عملیات انتقال کوپه های چند تنی توسط ماشین های حمل بار به کارخانه های سنگبری […]